Adsafe care

Bezpieczeństwo przede wszystkim- ochrona błony śluzowej

 

Struktura warstwowa i duża lepkość substancji czynnej powoduje, że Adsafe care wykazuje silne właściwości powlekające błonę śluzową przewodu pokarmowego. Na na skutek oddziaływania z występującymi w śluzie glikoproteinami, zwiększa wytrzymałość warstwy śluzu pokrywającego błonę śluzową na czynniki drażniące. Adsafe care w stosowanych dawkach nie zmniejsza wchłaniania składników pokarmowych i nie zmienia fizjologicznego czasu pasażu treści przewodu pokarmowego. Opisane powyżej cechy produktu powodują, że jest wyjątkowo skuteczny w leczeniu ostrych i przewlekłych biegunek oraz objawowym leczeniu bólów związanych ze stanami zapalnymi przełyku, żołądka, dwunastnicy i okrężnicy.   

 

Adsafe care znalazł szersze zastosowanie. Stosowanie Adsafe care w sposób ciągły ale w niższej dawce niż interwencyjnej u np. kurcząt brojlerów powoduje nie tylko polepszenie konsystencji odchodów, ale ogólnie znaczne polepszenie wyników produkcyjnych. Dzieje się tak dlatego, że często występującym problemem w wielkotowarowej produkcji są schorzenia przewodu pokarmowego wywołane przez bakterie z rodzaju Clostridium ssp oraz pierwotniaki z rodzaju Eimeria ssp

 

Właściwości Adsafe care opisane powyżej powodują utrudnione przyleganie drobnoustrojów patogennych do jelit, a więc miejsca ich kolonizacji. Dodatkowa zwiększona wytrzymałość śluzu nie powoduje uszkodzeń nabłonka jelit przez toksyny produkowane przez bakterie beztlenowe.

 

SKŁAD

Selektywnie dobrana mieszanina glinokrzemianów, glukoza, wapń.

 

DAWKOWANIE

Profilaktycznie:

Kurczęta –odchów                   0,5- 1,5 kg/t

Kury nioski                               0,5- 1,5 kg/t

Kurczęta brojlery                      0,5- 1,5 kg/t

 

Leczniczo: zastosowanie 2-3-krotnej dawki profilaktycznej

 

MASA NETTO

25 kg                                                  

 

OKRES TRWAŁOŚCI

18 miesięcy od daty produkcji